bornyl

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) KAMFEN, dwupierścieniowy nienasycony węglowodór cykliczny z grupy —► terpenów (będący produktem przejściowym w produkcji —*• kamfory), otrzymywany przez izomeryzację pinenu lub z chlorku bornylu przez odszcze- LH» pienie chlorowodoru; ciało stałe o e zapachu kamfory, temp. topn. 51_ 52°, temp. wrz. 158-160°; jest skład- HjC t H...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.