borowiacko-kościerzyński

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) obyczajowością i kulturą materialną mieszkańców. Zabrocki traktował bowiem język nie tylko w kategoriach czysto lingwistycznych, ale także społecznych, historycznych i kulturowych w ogólności (Zabrocki 1937: 4-48). Uczonemu udało się również wykreślić precyzyjniejszą granicę gwarową borowiacko-kościerzyńską i kociewiacko-kaszubską, czyli na terenach, które znał z autopsji (Zabrocki 1938)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bańczerowski, Jerzy, Zgółka, Tadeusz (red.) 1999. Linguam amicabilem facere. Ludovico Zabrocki in memoriam, Poznań : UAM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.