borowo-alkaliczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klasyfikacja szkliw. W zależności od a) cech zewnętrznych, b) zastosowania, c) składu chemicznego lub d) temperatury topnienia, szkliwa dzielą się na: a) lśniące lub matowe, przeźroczyste lub kryjące, bezbarwne lub zabarwione, b) ceglarskie, garncarskie, fajansowe, kamionkowe i porcelanowe, c) ołowiowe lub ołowiowo-alkaliczne, borowe lub borowo-alkaliczne, alkaliczne, skaleni owo-wapniowe, ziemne i solne, d) bardzo łatwo i łatwo topliwe (szkliwa miękkie, temp. topnienia 600—1080°C), średnio topliwe (temp. topnienia 1080—1200°C), trudno i bardzo trudno topliwe (szkliwo twarde, temp. topnienia 1230—1450°C)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Troskolański, Adam Tadeusz (red.) 1960. Mała encyklopedia techniki, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.