borysowski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) VII, 5, 7) 87. Miało to zapewne stanowić rekomendację dla członków borysowskiej organizacji powiatowej, którzy naczelnika województwa lepiej znali i mieli doń większe zaufanie, niźli do dalekich i mało znanych członków Wydziału (zob. il. 4)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Sztakelberg, Jurij I. 1988. Pieczęcie powstańcze 1863-1864, przekł. W. Śliwowska, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.