bosanski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Przejście sremskich partyzantów do Bośni . . . . 312 K ęska czetników we Wschodniej Bośni 316 Po piątej ofensywie 337 Pierwsze wyzwolenie Tuzli 370 Na Drugiej Sesji AVNOJ 379 Na Vlasziciu 402 W Chorwacji 411 W Słowenii 428 W Drvarze 450 W Bosanskiej Krajinie 474 Na wyspie Vis 489 W wyzwolonym Belgradzie . : 510...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Czolaković, Rodoljub 1963. Notatki żołnierza wojny wyzwoleńczej, przeł. Z. Stoberski, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.