bosko-kosmiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) rod. Idea tragizmu postaci jest w nich ledwie widoczna — i ze względu na trudność rekonstrukcji pomysłów całości, i z powodu górującej w okresie mistycznym nowej koncepcji historiozoficznej. Rozwiązywała ona konflikty w sposób nietragiczny, gdyż bosko-kosmiczny plan ewolucji nie zakładał tragicznego zderzania racji, lecz tylko pokonywanie niższych szczebli rozwoju na rzecz wyższych. Kleiner kładzie nacisk na wewnętrzne rozrachunki towianistyczne, obecne w Walterze Stadionie, gdzie Mickiewicz — „zły duch Litwy” — pojawia się pod postacią Jagiełły.19...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Janion, Maria 1990. Życie pośmiertne Konrada Wallendroda, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.