bosko-ponadludzki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) znaczenie. „Mieliż więc Rosjanie, od tysiąca lat przyuczeni bić czołem przed władcą, w jednej chwili targnąć się na świętego w ich oczach cara...”88 Apoteoza cara była w prawosławiu rosyjskim szczególna — on bowiem uosabiał pierwiastek bosko-ponadludzki; bić przed nim czołem oznaczało przecież też — nie śmieć spojrzeć w twarz...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Janion, Maria 1990. Życie pośmiertne Konrada Wallendroda, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.