botaniczno-lekarski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Falimierz Stefan, autor pierwszego dzieła botaniczno-lekarskiego w języku polskim; lekarz nadworny Jana Tarnowskiego; 1534 wydał zielnik łaciński, którego przekład polski, wydany w Krakowie przez Florjana Unglera, znaleziono 1859...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
MEP PWN 1959. Mała encyklopedia powszechna PWN, wyd. 1, seria B, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.