brama

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Klęska, która 1850 r. padła na cały naród w zniszczeniu naszój starodawnej stolicy, przywołała O. Karola na gruzy Krakowa. Płomień i nieszczęście rozwarło mu te bramy, które dotąd władza miejscowa niechętnie mu otwieiała, i które później zamknąć się miały przed nim, gdy wchodził do nich po ostatnią przed zgonem pociechę. Na ru...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.