braniecki

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) braniecka (jeniecka) polegająca na osiedlaniu jeńców uprowadzanych w czasie specjalnie podejmowanych wypraw łupieskich lub wojen z sąsiadami. Osadzani grupami jeńcy (brańcy), zachowywali własne zwyczaje; ślady ich osad pozostały w nazwach miejscowych typu Niemce, Pomorzany, Połowce itp. Kształtowanie się...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.