brankardier

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) tych do niewoli 6800 żołnierz)'.79 Otóż w tym, tak ciężkim dla miasta tygodniu, nie tylko wojskowa służba sanitarna, ale i ochotnicze stowarzyszenie kobiet i w ogóle cale społeczeństwo warszawskie musiało się zdobyć na niesłychany wysiłek, aby zapewnić tym tysiącom nowych rannych, przywożonych do miasta, przynajmniej minimum warunków (opatrunki, miejsce bodaj w tymczasowym lazarecie czy w prywatnych domach, zmianę bielizny, wyżywienie). Należy podkreślić, że naczelny organizator ambulansów polowych dr Karol Kaczkowski zdołał już zorganizować specjalne ogniwa wojskowej służby w postaci patroli sanitarnych, czyli tzw. brankardierów. Zbyt małą liczbę zdołał ich jednak przeszkolić, aby mogli zapewnić pomoc natychmiastową wszystkim rannym. Toteż społeczeństwo warszawskie — niezależnie od wojskowych ambulansów polowych i szpitali stałych — szykowało się samorzutnie do ochotniczej służby samarytańskiej. Świadczą o tym...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Wawrzykowska-Wierciochowa, Dionizja 1965. W kręgu miłości i bohaterstwa (Z dziejów humanitaryzmu polskiego i prekursorów Polskiego Czerwonego Krzyża), Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.