brezent

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Worki z pszenicą zapełniają stodoły, szopy i wznoszą się piętrami pod brezentem na podwórzu. Sam gospodarz staje nieraz przy sicie, między drągami, i uczy, jak należy obracać krąg, żeby odgarnąć plewy i jak potem jednym krótkim rzutem wyrzucić wszystkie oczyszczone ziarna na stos. W szopach i pod stodołą, w miejscach zasłoniętych od wiatru, obracają się wialnie. Oczyszcza się ziarno, przygotowuje na rynek...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Trocki, Lew 1930. Moje życie. Próba autobiografji, przekł. J. Barski, S. Łukomski, Warszawa : Bibljon
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.