brodato

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rząd Lecanorales Porosty zaliczane do rzędu Lecanorales mają bardzo różnorodną judowę plechy i różnorodną morfologię. W obrębie tego rzędu stnieją porosty o plechach skorupkowatych, listkowatych i krzacz:owatych, niekiedy brodato zwisających i dochodzących do znacz199...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.