brodaweczkowaty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Rząd Pertusariales Do rzędu Pertusariales zaliczamy porosty pozbawione właściwej plechy lub posiadające plechę nikłą, skorupkowatą, jednolita względnie brodaweczkowatą, heteromeryczną, często pozbawiona kory, gładką lub z licznymi soraliami na powierzchni. Owocniki przeważnie wgłębione w plechę o drobnych i kropeczkowatych tarczkach, z maleńkim otworkiem na szczycie. Otoczki właściwe;...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Bystrek, Jan 1972. Zarys lichenologii, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.