brojler

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) na skalę przem. w fermach liczących setki tys. ptaków; drób trzymany jest tam w zamkniętych pomieszczeniach, a nawet w klatkach, dla otrzymywania jaj lub tuczonych kurcząt w wieku 8-10 tygodni, tzw. —*■ brojlerów. Obecnie w wielu krajach, np. USA, Holandii, Danii, d. jest jedną z gł. gałęzi produkcji zwierzęcej; świat, pogłowie drobiu szacuje się na ok. 2 mld szt., z czego ok. 90% stanowią kury. Do krajów o najwyższym pogłowiu drobiu należą: Holandia (1000 niosek na 100 ha użytków rolnych), Dania i USA. Największe spożycie produktów drobiarskich mają Stany Zjedn...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.