brojlernia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) • Turystyka i hotelarstwo. Filią „Emony” jest agencja turystyczna „Globtour”; należy do niej kilka wielkich zespołów hotelowych w najbardziej atrakcyjnych miejscowościach Słowenii; • Projektowanie i wykonawstwo wielu rodzajów inwestycji, zwłaszcza w rolnictwie i przemyśle spożywczym. „Emona” buduje supernowoczesne fermy hodowlane, tuczarnie, brojlernie, przetwórnie owocowo-warzywne, mleczarnie i obiekty handlowe na obszarze całej federacji i w kilkunastu krajach; • Bankowość. „Emona” posiada własny bank, dokonujący rozległych operacji finansowych z wieloma krajami i zagranicznymi instytucjami kredytowymi...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Giełżyński, Wojciech 1977. Sto twarzy Jugosławii, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.