bromoetan

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ETYLU BROMEK Q,HsBr, bromoetan, bromopochodna etanu (—*• chlorowcoalkany); bezbarwna, ruchliwa, lotna i palna ciecz o temp. wrz. 38°, słabo rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w alkoholu etylowym i eterze; dawniej środek miejscowo znieczulający; stosowany w syntezie organicznej jako czynnik alkilujący (—► alkilowanie)...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.