bromoformowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) — Wykluczamy całkowicie ryzyko. Proszę posłuchać — sprawa jest zupełnie prosta. Wprowadzając mały manometr bromoformowy tuż obok igły, unikamy rozrzedzenia. Wahania minus czternastu centymetrów powodują przypływ zaledwie jednego centymetra sześciennego gazu do końca igły. Poza tym nasza igła ma czterodrożny przewód i przewyższa znacznie Sangmanowską...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Cronin, A. J. 1939. Cytadela. Powieść, wyd. 2, Warszawa : Wyd. J. Przeworskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.