bromomania

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) postępujące). Nagłe odstawienie daje bardzo często stan amentywny lub stan padaczkowy, grożący zejściem śmiertelnym. (Z R.) bromokrypłyna -» receptory ośrodkowego układu nerwowego bromomania bromizm bromural (Bromisoval), ureid kwasu ot-bromoizowalerianowego, środek uspokajający i nasenny, przyjmowany prowadzi do zależności. (Z.R.) brontophobia -* keraunofobia bruceloza, brucellosis, choroba infekcyjna o charakterze przewlekłym, cechująca się m.in. wahaniami ciepłoty, zlewnymi potami, bólami stawowymi. Czło...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Korzeniowski, Lucjan, Pużyński, Stanisław (red.) 1986. Encyklopedyczny słownik psychiatrii, wyd. 3 popraw. i rozszerz., Warszawa : PZWL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.