brunatnoceglasty

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) CYKLOMORFOZA [gr.], polimorfizm sezonowy, odmienność postaci (kształtu, wielkości) lub ubarwienia występująca u osobników jednego gatunku w związku z sezonowymi zmianami w środowisku; odnosi się do pokoleń następujących po sobie w ciągu roku, związanych często z—* przemianą pokoleń. Np. motyl kratkowiec (Araschnia levana) pokolenia wiosennego ma skrzydła brunatnoceglaste, letniego — brunatne z białymi przepaskami, a jesiennego — brunatne, o nieco innym deseniu i kształcie; wrotek Anuraea aculeatajest zimą i latem reprezentowany przez osobniki rozmnażające się partenogenetycznie i opatrzone długimi wyrostkami 655...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
WEP PWN 1962-1970. Wielka encyklopedia powszechna PWN. T. 1-13, Warszawa : PWN
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.