brunatnokawowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) jeźdźca. Byłem przekonany, że to jakiś cudzoziemiec poróżnił się z gospodarzem i odjechał. Jakże się zdziwiłem, gdy w południe w izbie gościnnej spostrzegłem tę samą brunatnokawową figurkę, tę samą rudą perukę, tę samą kość, która rano wyjechała. Była to szkaradna a przy tym najkomiczniejsza twarz, jaką kiedykolwiek widziałem. Z całego wyglądu pokraki biła jakaś ko...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Hoffmann, E. T. A. 1958. Dzieła wybrane. Diable eliksiry, tłum. L. Eminowicz, Warszawa : Czytelnik
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.