brzekinia

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) brukać (burczeć) 49 brzechwa 44 brzydki 46 buka! 35 brukarz 43 brzeczka 44 brzydkość 46 bukat 48 brukiew 42 brzedzić 39 brzydliwość 46 bukiet 48 brukotluk 42 brzeg 44 brzydliwy 46 bukiew 48 brukować 42 Brzeg 44 brzydnąć 46 bukłag(a) 48 brukowiec 42 brzęk 44 brzydota 46 bukłak 48 brukowy 42 brzekinia 44 brzyk 21 bukłaszek 48 brunatny 42 brzemienny 44 brzytewka 46 bukłaszka 48 brunet 42 brzemię 44 brzytwa 46 bukon 48 brus 42, 372 brzemionko 44 buba (bubu) 19 Buków 48 brusić 42 brzeskinia 45 buba 46 Bukowiec 48 brusik 42 brzestan 30 bubromani 28 Bukowina 48 brusiny 42 brześcian 45 bucefał 24 bukowy 48 buksy 48 bruślac 42 Brzeście 45 bucht 46 bruśnica 42 brusznica 42 Brześć 45 brzcszczan 30 bucha 46 buchać 46 bukszpan 48 brutfana 43 brzeszczot 44 buchalter 46 bukszpir 48 brutka 43 brzeszczyć się 44 buchasty 46 bukszpryt 48 Brwinów 26 brzezeń 334 buchnąć 46 buksztaba 46 brwisty 40 brzeziasty 45 buchsztaba 46 buksztel 48 bryczka 43 brzeziaty 45 buchta 46 buksztyl 48 brydzić 39 Brzezie 45 bucić się (buta) 51 bukuwica 48 bryja 38 brzezień 334 bucik 50 bukwa 48...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Brückner, Aleksander 1989. Słownik etymologiczny języka polskiego, wyd. 5, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówekliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.