brzuszno-przeponowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Intersylabiczna odmiana siły nosi nazwę akcentu (przycisku, akcentu dynamicznego); występuje tu kontrast grani akcentowanej (dynamicznie) wobec mniej głośnych, nieakcentowanych grani innych sylab w tym samym ciągu. Różnica ta jest wywoływana przez mechanizm sublaryngalny, w szczególności przez ruchy brzuszno-przeponowe, jak próbują udowodnić Sieyers i Stetson22...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Jakobson, Roman, Halle, Morris 1964. Podstawy języka, [tłum.] L. Zawadowski, Wrocław ; Warszawa ; Kraków : ZNiO
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.