budziciel

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bia tego męża. Jak największą wagę przykładał on do rzeczy wiekuistych, a taką powagą swej całej osobowości dał stuleciom mocne oparcie; dla tej olbrzymiej, a zarazem dziecięco prostej osobowości, dla uporu, szorstkości i tężyzny swego charakteru jest on niezapomnianym wzorem zwłaszcza dla narodu niemieckiego, żarliwym budzicielem do stałej czujności o duszę. I jak sam przez cały zamęt, wątpienie i niedolę przedarł się do niewzruszonej mocy i głębokiego spokoju, tak i dzieło jego poza wszystkim, co Wątpliwe i chybione, zawiera typ życiowy o trwałej wartości. W we...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Eucken, Rudolf 1914. Wielcy myśliciele i ich poglądy na życie. Zagadnienie życia ludzkości w rozwoju dziejowym od Platona do naszych czasów, przeł. A. Zieleńczyk, Warszawa : Nakł. H. Lindenfelda
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.