bujanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) kojnością i pewnością filozoficzną wyłuszczanych. Jeszcze w dzisiejszych pisarzach przemaga albo szumne deklamatorstwo, albo zbyt jaskrawy koloryt, albo zbyt ochocze bujanie po mglistych szlakach fantazyi, w ogóle jakiś wstyd, który zdradza niepewność i trwogę. Ale są i tacy, którzy się już wszelkich względów pozbyli. Ten, co powiedział, że własność jest kradzieżą a małżeństwo prostytucyą, nie ustępuje Machiawelowi ani w' szczerości, ani w brutalnym lakonizmie bezwstydu. 42...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Koźmian, Stanisław Egbert 1872. Pisma wierszem i prozą. T. 2, Poznań : Księgarnia J. K. Żupańskiego
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.