bujdałka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nych narodów w najwyższe góry świata. Ale na dowód różnicy między starymi a nowymi laty niech posłuży jedno porównanie: podczas gdy Nyka cały materiał (a więc relacje z kilkunastu wspaniałych, samodzielnych wypraw) musiał pomieścić na około 40 stronach druku, wyprawy przedwojenne — w Andy, a nawet w Wysoki Atlas — otrzymywały osobne, monograficzne zeszyty „Taternika". Mnie osobiście najbardziej żal bujdałek, które tak ożywiały rzeczowe sprawozdania, a które, z przyczyn zrozumiałych, niemal całkowicie w „Taterniku" zanikły...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Syga, Teofil 1957. Woda z Niemna, Warszwa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.