bulwersowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) W Trybunie Ludu z 16 lutego 1977 doc. dr Bronisław Gołębiowski ustosunkował się do protestów podpisywanych przez intelektualistów: „Jednostki zdecydowanie wrogie wobec socjalizmu [...] wykorzystując dezorientację [...] ’produkują’ co pewien czas ’listy z podpisami’, obliczone na bulwersowanie opinii publicznej”. 70 JAN NOWICKI...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.