buniewski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) ikawskiego. Na obu mapach Iyicia ikawcy z lewego brzegu Dunaju i ikawcy koło Deryenty należą do dialektu slawońskiego, a południowo-wschodni zakątek Banatu należy do kosowsko-resawskiego; u Hrastego ikawcy z lewego brzegu Dunaju zaliczeni są do gwar buniewskich, a więc do młodszego dialektu Ivicia, jak i ikawcy z Deryenty, a południowo-wschodni zakątek Banatu do szumadyjsko-wojwodyńskiego...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
BPTJ - Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ję­zy­ko­znawczego (Kraków / Wrocław / War­szawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.