buntarstwo

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) pracujących i wyzyskiwanych. Socjaliści-rewolucjoniści i pokrewne im grupy, które podsycały podobne idee, pozostali drobnymi grupkami, i okres trzyletniej burzy rewolucyjnej (1905—1907) przyniósł im zamiast masowego zapału do idei republikanizmu nową partię oportunistycznego mieszczaństwa, ludowych socjalistów, nowe zasilenie antypolitycznego buntarstwa i anarchizmu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lenin 1955. Lenin o Polsce i polskim ruchu robotniczym. Artykuły, przemówienia, dokumenty, listy, wyd. 2, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.