burżuazyjno-ekonomiczny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) terialnym faktom ich historycznych praw. Dlatego zaatakowałbym — i zaatakuję może kiedyś — tych burżuazyjnych darwinistów w taki mniej więcej sposób: Cała nauka Darwina o walce o byt jest po prostu przeniesieniem ze społeczeństwa na przyrodę ożywioną nauki Hobbesa o bellum omnium contra omnes [wojnie wszystkich przeciw wszystkim], burżuazyjno-ekonomicznej nauki o konkurencji oraz malthusowskiej teorii ludności. Kiedy już dokonano tej sztuki (której bezwarunkową słuszność kwestionuję, jak zaznaczyłem sub 1, szczególnie jeżeli chodzi o teorię Malthusa), przenosi się z powrotem te same teorie z przyrody organicznej na historię i utrzymuje, że udowodniono ich moc obowiązującą jako wiecznych praw społeczeństwa ludzkiego. Naiwność tej procedury rzuca się w oczy, nie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Marks, Karol, Engels, Fryderyk 1957. Listy o „Kapitale”, Warszawa : KiW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.