busowanie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) oddzielnego rozwoju zachowały wiele wspólnego. Prof. Jakobson daje wiele zajmujących przykładów na owe podobieństwo, jak choóby możliwość busowania całych poematów wokół jednego słowa czy raczej tematu słownego (np. Tuwima : Kto się pierwszy w cel zielisty wzięli, Kto z zielinek i pozielców wiela Wydrze ślad najdrzewiejszego ZIELA itd.). Ciekawe, że tego rodzaju figura stylistyczna spotyka się już w cerkiewnosłowiańskim zabytku z X-go wieku : cz’st’nago Klimenta... cz’sti cz’stęce...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Kultura - Kultura (Paryż)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.