byronista-spiskowiec

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) poezji, wpojony w nią przez Zygmunta. Czytała je pra wie wszystkie jeszcze przed spotkaniem się tu ze mną a jak mi się do tego przyznała niedawno (podczas jedne miłej przechadzki nad jeziorem w Lasku BulońskinL nad niektóremi, czytając, płakała. Ogromnie lubi Mary Stuart i Bieleckiego; mojego byronistę-spiskowca, cj monologuje na szczycie Mont Blanc, stawia na równ| z przemienionym w Konrada kochankiem Maryli; a dli Szwajcarii nie ma słów zachwytu, dowodząc, że w tyn eterycznym, jak go nazwała, poemacie, więcej jest poe zji, niż w całym Lamartinie. Moje dwa listy prozą...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Hoesick, Ferdynand 1923. Paryż, Warszawa etc. : Gebethner i Wolff
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.