byt-wartość

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Patrząc na scholastykę przeciętną odnosi się wrażenie, jakoby świadczenie dobru było czymś przedfilozoficznym czy pozafilozoficznym, jakoby poznawane w prawdzie byty-wartości nie wywoływały reperkusji w umyśle, jakoby w końcu zaangażowanie nie domagało się angażowania dostosowanego — przy bezwzględnej lojalności wobec prawdy i dobra samych w sobie i uszanowaniu czyjejś wolności — do poziomu tych, którzy w mozole jeszcze dokonują wyborów życiowych (umysłem i wolą), względnie poczynili je błędnie...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.