bytowo-pojęciowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) I jeszcze jedno: jak zauważyliśmy, w poznawaniu Boga występuje wyłącznie analogia bytowo-pojęciowa, transcendentalna. W rzeczy samej, stosowanie innych, omówionych wyżej typów analogii, jest w tym poznawaniu zgoła niemożliwe. I tak w analogii atrybucji treść pewnego pojęcia realizuje się wewnętrznie w jednym tylko analogacie, tymczasem w poznawaniu Boga, które oparte jest na poznaniu rzeczywistości doświadczalnej zmysłowo, stosować trzeba takie pojęcia, które przysługują wewnętrznie wszystkim realnym bytom. W analogii metafory występuje między analogatami podo...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Znak - Znak (Kraków)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.