bytowo-poznawczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Założenie przekładalności owych trzech stanów bytowo-poznawczych może być kwestionowane, jeśli chodzi o jego arbitralność i obligatoryjność; może natomiast być adekwatne dla charakterystyki spontanicznych procesów twórczych i ich efektów w dziedzinie poezji; wówczas jednak efekty te są wyrazem wewnętrznych przeświadczeń i rozpoznań, selekcjonujących kontinuum stanów świata właśnie pod względem korelacji ich domen (indywidualnych lub względnie trwałych w toposach literackich)...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Michalewski, Kazimierz (red.) 2000. Regulacyjna funkcja tekstów, Łódź : UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.