bytowo-rodzinny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Okazało się przy tym, że w latach trzydziestych nastąpił pewien jakościowy skok w świadomości społecznej, politycznej, a szczególnie patriotycznej. Wielki wstrząs we wrześniu 1939 rv ogromna ilość informacji, drastyczne wydarzenia — wszystko to pobudziło zainteresowanie i dociekliwość w masach dotychczas żyjących stosunkowo „biernie” i krzątających się dotąd tylko wokół codzienności i spraw bytowo-rodzinnych. Nawet najbardziej „szarzy zjadacze chleba” gorączkowo dyskutowali teraz o przyczynach klęski, o sytuacji międzynarodowej, perspektywach, wydarzeniach itp. I postawy tę będą odtąd ulegać stałemu wzmocnieniu, stanowiąc istotny czynnik świadomości i aktywności szerokich kręgów społecznych 12°...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mańkowski, Zygmunt 1978. Między Wisłą a Bugiem 1939-1944. Studium o polityce okupanta i postawach społeczeństwa, Lublin : Wyd. Lubelskie
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.