bytowo-twórczy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tak więc rzeczywistość jest analogicznie jedna, albowiem jest przeniknięta transcendentalnymi relacjami, występującymi w każdym bycie i spełniającymi tę samą bytowo-twórczą funkcję realizowania bytu i fakt realizowania bytu, poprzez przenikające treści istnienia wskazuje na Istnienie Czyste - Boga, jako na ostateczną rację bytu i jedności, i inteligibilności, i amabilności, czyli dynamiczności całej rzeczywistości. Fakt zatem bytowego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Krąpiec, Mieczysław Albert 1995. Dzieła. T. 13. Język i świat realny, Lublin : KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.