bytowo-uposażeniowy

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Sprawy bytowo-uposażeniowe bibliotekarzy omawia L S c h o 1 1 (Głos Pracy nr 36) w art. „Bibliotekom, muzeom i archiwom zagraża odpływ wykwalifikowanych pracowników'1. Autorka przypomina, że 40% bibliotekarzy odpłynęło z bibliotek powszechnych a ogromna ich większość w ogóle zrezygnowała z tego zawodu. Sprawa zasadniczej poprawy uposażeń bibliotekarzy posiada decydujące znaczenie dla przyszłości bibliotekarstwa...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Bibliotekarz - Bibliotekarz (Warszawa)
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.