bytowsko-lęborski

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) bezpiecznych ze względu na bliskie sąsiedztwo z Polską. Tym więcej, że i w ówczesnej Polsce nie brakło tendencji rewindykacyjnych sięgających nieraz daleko poza Odrę, nie mówiąc już o staraniach podjętych na kongresie westfalskim o przyłączenie Pomorza Słupskiego do Polski20. Dla państwa brandenburskiego istnienie ziem zamieszkałych przez żywioł słowiański stanowiło więc bezustanne zagrożenie trwałości jego panowania, tym więcej, że nawet po r. 1657 ziemia bytowsko-lęborska nie wyszła formalnie spod zwierzchnictwa polskiego aż do r. 1772. Przejście Pomorza Zachodniego pod panowanie brandenburskie miało więc decydujące znaczenie dla przyspieszenia procesów germanizacyjnych. Szczególnie aktywnie rola jego wystąpiła w dobie kapitalizmu i w dobie kształtowania się niemieckiego narodu burżuazyjnego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
SiM - Studia i Materiały
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.