byznes

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) nes w Polsce“ — tytuł notatki, K. P. Tu właśnie byznes użyte jest w znaczeniu szerokim, mniej więcej jako «całokształt planowej działalności w danej dziedzinie» (radiofonii); „Małżeństwo jest tylko byznesem“ Chrost. 40 — transakcją handlową, „...amerykańskiego byznesu“. Os .Pens. 20: tu wyraz zbliża się do odcienia «pogoni za zyskiem»; „dobrze opłacaj ący się byznes“ Chrost. 41 = interes. Z chęci zastąpienia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Doroszewski, Witold 1938. Język polski w Stanach Zjednoczonych AP, Warszawa : Nakł. TNW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.