bzdurzenie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Tołstoj owski protest przeciwko kulturze i postępowi — to nie bzdurzenie dziwaka ani prymitywna, ślepa negacja. W proteście tym znalazła odbicie ocena niezmiernie ważnej cechy rosyjskiego kapitalizmu, powstającego w ramach poddaństwa — mianowicie straszliwej nierównomierności w podziale zdobyczy i osiągnięć kulturalnych, które rzeczywiście były dla większości niedostępne, podczas gdy wszystkie ujemne dla ludu skutki rozwoju kapitalizmu w zatrważającym tempie stawały się cząstką jego losu, a ponieważ lud nie znał właściwego sposobu uwolnienia się od zła, wydawały mu się przeto nie do odparcia...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Asmus, W. F. 1964. Lew Tołstoj, przeł. J. Walicka, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.