cętka

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) łego kilometra, wznosiła się mała Wyspa Eden. Ta w zupełności zasługiwała na swą nazwę, jej brzegi i zbocza dostarczyły nam pierwszych mocnych wrażeń. Na mapie była to maleńka cętka, miniaturowa wysepka mająca w średnicy niecały kilometr, lecz podobnie jak reszta archipelagu chlubiąca się kilkoma regularnymi kraterami. W ogóle cała wysepka była jedną trzecią częścią krawędzi wulkanu z mniejszymi kraterami, rozsianymi po zboczach i na wybrzeżu...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Beebe, William 1938. Galápagos na krańcach świata, przeł. S. Markowski, J. Wiedman, Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.