całkowity

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) mnie, wolę raczej kadencję opadającą zwięźlej, jakoby w jambach. Nie- < kiedy spadek rytmów bywa wcale szorstki, ale rzadko; utkwiło <mi w* uszach to miejsce: Ego vero me minus diu senem esse mallem, quam esse senem antequam essem* Historycy stanowią mą ulubioną lekturę, są bowiem przyjemni i łatwi; przy tym człowiek w ogóle, którego poznanie jest treścią mych ba- dań, objawia się u nich żywszy i całkowitszy niż gdziekolwiek indziej: rozmaitość i prawda jego wnętrzńyćh właściwości, z grubsza i poszczególnie, różnorodność środków jego więzi społecznej i różnorodność préy• Ja, zaprawdę, wolałbym być mniej długo starcem niż być starcem przed starością...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
de Montaigne, Michel 1985. Próby. T. 1-3, przeł. Tadeusz Żeleński (Boy), wyd. 2, Warszawa : PIW
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.