cało-kwit

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Natomiast w przysłówku cało-przytomnie (III 561), a chyba i w rzeczowniku cało-kwit („Niech chorągwiami wrócą - a z nowiną / Na cało-kwit” -1 117) człon cało- należy interpretować jako 'całkowicie, w pełni' (w cało-kwicie - 'w pełnym rozkwicie'). W tych dwóch kontekstach cało- jest wykładnikiem najwyższej miary granicznej. Oczywiście trzeba też brać pod uwagę możliwość występowania w tych samych użyciach większej liczby odmianek znaczeniowych na raz...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Puzynina, Jadwiga 1997. Słowo–wartość–kultura, Lublin : TN KUL
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.