całopalny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Szli na całopalną ofiarę ze spokojem, nie wiedząc, że są bohaterami, nie mierząc okiem przepaści, w którą rzucali swe życie, mienie, najdroższe ziemskie ukochania, spokój, przyszłość rodzin, swem istnieniem zapełniali przepaść niedoli narodu, stawali się podścieliskiem, na którem uróść miało drzewo niepodległości dla następnych pokoleń...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Dubiecki, Maryan 1907. Romuald Traugutt i jego dyktatura podczas powstania styczniowego 1863-1864, wyd. drugie powiększ., Kraków : G. Gebethner i Sp.
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.