canzonetta

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) XVI w.“. Rzecz inna, że w zawiłych i wcale nieprostych procesach rozwojowych tego okresu i muzyka protestancka wcale nie rezygnowała ze zdobyczy polifonii rzymskiej czy tradycji katolickiej polifonii niderlandczyków, a kontrreformacja również posługiwała się ludowymi canzonettami transponując je na pieśni religijne. Świadczy to o tym, że wcale nie należy identyfikować polifonii z nurtem kontrreformacji, a homofonii — z postępową ideologią reformacji. Dominowanie pew...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Lissa, Zofia 1952. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie, Kraków : PWM
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.