car-filozof

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Chieraskow (poeta, prozaik, dramatopisarz i wydawca, wywodzący się ze starego rodu bojarskiego, absolwent elitarnej szlacheckiej szkoły wojskowej) w swej filozoficzno-dydaktycznej powieści Numa, czyli rozkwit Rzymu (1768) roztacza wizję idealnego państwa z carem-filozofem na tronie, który nie widzi nic zdrożnego w przysłuchiwaniu się radom innych, jeśli rady te mogą być pomocne w tworzeniu dobrych praw, służących całemu społeczeństwu. Napisana w czasie prac Komisji do Opracowania Nowego Kodeksu zwołanej w 1767 r. przez Katarzynę II powieść miała niedwuznacznie wskazywać władczyni wzorzec do naśladowania: kwitnący Rzym rządzony przez światłego i dbającego o dobro poddanych Numy Pompiliusza34...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Parniewski, Witold 2000. Szkice z dziejów myśli utopijnej (od Platona do Zinowjewa), Łódź : Katedra Literatury i Kultury Rosyjskiej UŁ
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
rzeczownikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.