centrystycznie

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) Nie rozumiejąc dialektyki przyrody i społeczeństwa oraz traktując metafizycznie marksowskie rozumienie rozwoju społecznego jako „procesu przyrodniczego” (w znaczeniu antysubiektywistycznym i antywoluntarystycznym), Bernstein, a także inni prawicowi i centrystycznie zorientowani przywódcy II Międzynarodówki (min. K. Kautsky; R. Hilferding, 1877— 1941; H. Cunow, 1862—1936) absolutyzowali to, co wspólne dla przyrody i społeczeństwa, a pomijali lub minimalizowali to, co dla niego swoiste, jakościowo różne...
Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Adres bibliograficzny:
Jaroszewski, Tadeusz M. (red.) 1982. Słownik filozofii marksistowskiej, Warszawa : Wiedza Powszechna
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przysłówek

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.