cerkiewno-nauczycielski

Słowo poświadczone w fotocytacie:

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/JPGs/IJ_947.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 136

Warning: file_get_contents(http://150.254.102.135/viewDjvu/data.txt): failed to open stream: Connection refused in /var/nfjp/wp-content/plugins/NFJP/lemma-template.php on line 143
(...) W autobiografii napisał później: „Okres nauki nie zostawił we mnie żadnych śladów, poza solidną znajomością języka cerkiewnosłowiańskiego. To wszystko, co stamtąd wyniosłem.” A w innym jej wariancie: „...chciano ze mnie zrobić nauczyciela wiejskiego i dlatego oddano do zamkniętej szkoły cerkiewno-nauczycielskiej, po której ukończeniu... miałem wstąpić do moskiewskiego instytutu nauczycielskiego...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba pojedyncza

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.