cerkiewno-policyjny

Słowo poświadczone w fotocytacie:
(...) i ograniczonych. Każdy wierzył po swojemu, ale musiał być posłuszny cerkiewno-policyjnym nakazom. Ludność prosta, aczkolwiek wierząca, nie miała ani zaufania do popów, ani poważania i raczej lekceważąco się do nich odnosiła. Duchowieństwo tworzyło specjalną kastę i rekrutowało się ze swoich rodzin. Byli to ludzie mało wykształceni, wierni carowi i biurokratycznie wykonywali swoje obowiązki...

Dodatkowe informacje

Diachroniczna częstość użycia słowa (wystąpień na milion wyrazów):
Lokalizacja ekscerptu na stronie:
Adres bibliograficzny:
Mineyko, Józef 1997. Wspomnienia z lat dawnych, Warszawa : Biblioteka Narodowa
Etykiety gramatyczne poświadczenia:
przymiotnikliczba mnoga

Zastrzeżenia

W naszych materiałach trafiają się błędy, są nieuniknione w tak wielkim zbiorze danych. Procentowo nie jest ich jednak więcej niż w klasycznym 11-tomowym Słowniku języka polskiego pod red. Witolda Doroszewskiego. Ciągle je wyszukujemy i nanosimy natychmiast poprawki, co w epoce przedelektronicznej było zupełnie niemożliwe.